Zarządzanie
jakością

Oferta

Zarządzanie jakością

Misją firmy ELGO jest budowanie przewagi konkurencyjnej i silnej pozycji w branży elementów złącznych przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. Staramy się cały czas rozwijać naszą wiedzę w zakresie zarządzania jakością oraz inwestować w najnowsze rozwiązania i sprzęty.

Celem nadrzędnym firmy jest dążenie do maksymalnego spełnienia wymagań klientów, Sprostanie tak postawionym celom wymaga podejmowania następujących działań:

  • elastycznych metod działania, reagowania na potrzeby odbiorców i sygnały z rynku
  • stałej weryfikacji dostawców oraz poszukiwania nowych źródeł zaopatrzenia
  • skutecznej analizy oczekiwań klientów oraz trendów rynkowych
  • budowania skutecznej komunikacji między firmą, a jej partnerami biznesowymi
  • ciągłego doskonalenia i monitorowania wskaźników.

 

Posiadamy wysoko wykwalifikowanych pracowników działu zarządzania jakością, a bogate wyposażenie w urządzenia pomiarowe gwarantuje kontrolę jakości wyrobów na etapie przyjęcia, magazynowania, produkcji i kompletacji.

Firma ELGO od 2008 roku posiada Certyfikat ISO 9001 wydany przez TUV SUD Management Service GmbH.

Certyfikat dla urządzeń ciśnieniowych

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy certyfikat, który potwierdza, że ELGO jako Producent wprowadził i stosuje system zapewnienia jakości zgodnie z dyrektywą PED 2014/68/UE, zał. I, pkt. 4.3 wydany przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland, dla urządzeń ciśnieniowych w odniesieniu do materiałów wg EN 764-5, rozdział 4.2 i AD 2000-Merkblatt W0.

Badanie składu chemicznego stali

To co daje się zmierzyć – można kontrolować. Wychodząc z tego założenia ustawicznie poszerzamy naszą wiedzę oraz zestaw metod i przyrządów pomiarowych. Procesy kontrolne stosujemy na etapach: przyjęcia, magazynowania, produkcji i kompletacji.

Posiadamy najnowszej generacji przenośny spektrometr XRF (fluorescencji rentgenowskiej) o znakomitych parametrach pomiarowych, który sprawdza się zarówno w laboratorium działu jakości, jak i w analizach terenowych.

Jest to najmocniejszy sprzęt dostępny na rynku, pozwala zidentyfikować 90% wszystkich stopów w ciągu kilku sekund.

Badanie składu pierwiastkowego spektrometrem XRF

Poza standardową bazą pierwiastków, umożliwia pomiar zawartość Siarki, Fosforu, Krzemu, Aluminium itp.

Badanie dostarczanych przez nas detali spektrometrem pozwala nam precyzyjnie określić użyty gatunek stali, a tym samym zapewnić klientowi najwyższą jakość. Z każdego wykonanego badania dostępne jest sprawozdanie.

ZastosowanieWiązka 1 (40kV)Wiązka 2 (10kV)
Metale stopoweTi, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Y, Zr, Nb, Mo, W, Ta, Hf, Re, Au, Pb, Bi, Ru, Pd, Ag, Cd, Sn, SbMg, Al, Si, P, S

Spektrometr używany jest na podstawie zezwolenia nr D-21133 wydanego przez Państwowy Instytut Atomistyki.

Dostępne atesty

Na prośbę klientów wystawiamy niezbędne atesty potwierdzające jakość i zgodność dostarczanych towarów.

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

oświadczenie producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami.

Deklaracja jakości

Deklaracja jakości 2.1

w dokumencie tym wytwórca deklaruje, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami określonymi w zamówieniu. Nie podaje się wyników badań na wyrobach czy próbkach z partii wyrobów.

Świadectwo odbioru

Świadectwo odbioru 3.1

w dokumencie tym wytwórca deklaruje, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami określonymi w zamówieniu. Zamieszcza się wyniki badań. Zakres badań zależy od rodzaju wyrobu, obowiązujących norm lub wymagań określonych w zamówieniu. Atest 3.1 zawiera zwykle gatunek materiału, numer wytopu, skład chemiczny, wyniki badań własności mechanicznych. Wszystkie wymagania dotyczące dodatkowych badań muszą być określone w zamówieniu.

Świadectwo odbioru

Świadectwo odbioru 3.2

to dokument sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela kontroli wytwórcy, niezależnego od wydziału produkcyjnego i upoważnionego przedstawiciela kontroli zamawiającego lub inspektora kontroli określonego w przepisach urzędowych. Stwierdza on, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu i podaje wyniki badań.