Kanban - system zarządzania produkcją bazujący na wizualizacji procesu

Kanban

Kanban - zarządzanie produkcją

Firma Elgo od wielu lat świadczy usługi w zakresie outsourcingu zarządzania dostawami elementów złącznych. Chęć zapewnienia obsługi klientów na najwyższym poziomie doprowadziła do stopniowego wdrożenia poszczególnych elementów Kanban. Teraz system został rozbudowany o technologię RFID.
Czym jest Kanban? Kanban to system zarządzania produkcją bazujący na wizualizacji procesu. Dane są gromadzone na tablicy kanbanowej. Wdrożony po raz pierwszy wiele lat temu, miał postać papierowych fiszek. Kanban zyskał popularność, gdy okazało się, że sprawdzonemu rozwiązaniu można nadać nowoczesną postać wykorzystującą komputerowy model tablicy a ręczne wypisywanie fiszek zastąpić czytnikami opartymi na technologii Wi-Fi.

Niedawno system działający w Elgo został wzbogacony o technologię RFID. Pojemniki są oznakowane a odczyt informacji zapewniają umieszczone w węzłowych punktach Elgo czytniki. Dzięki temu przyspieszono proces przepływu informacji oraz znacznie zwiększono efektywność dostaw do klientów.

Kanban – jakie daje korzyści?

System pozwala na automatyczny odczyt pobranych komponentów. Dane są na bieżąco aktualizowane a czas przepływu informacji uległ skróceniu. Do dyspozycji użytkowników jest dedykowany portal z bieżącą analizą stanów magazynowych.

Potrzebne są dobowe raporty z informacją nt. zużycia elementów złącznych. System komputerowy dostarczy je błyskawicznie i na podstawie aktualnych danych.

kanban-6

Co jest potrzebne, aby działał Kanban w wersji RFID?

Aby system dawał maksimum korzyści, jego obsługa musi być w maksymalnym stopniu uproszczona i niezawodna.

Każdy pojemnik musi być oznakowany z wykorzystaniem technologii RFID. Jego droga w firmie będzie możliwa do śledzenia, jeżeli zainstalowane zostaną: system regałów przepływowych, punkt odkładczy, bramka RFID.

Kanban a logistyka i produkcja

Kanban ma wpływ również na logistykę i produkcję. Objawia się to zmniejszeniem zgromadzonych zapasów z czego wynika redukcja powierzchni magazynu.

Śledzenie wykorzystania zapasów i statystyki użycia pozwala także na wyeliminowanie braków zapasów. Ponieważ każdy pojemnik z częściami jest opisany i ma swoje miejsce w systemie, zwiększa się porządek i czystość.

Część żmudnej pracy nadzoru nad obiegiem materiałów wykonuje system komputerowy. Każdy pracownik we własnym zakresie wprowadza dane do systemu pobierając części i przekazując dalej wyprodukowany podzespół. Pozwala to na zwolnienie wewnętrznych zasobów z zarządzania logistycznego.

Jakie korzyści daje Kanban dla działu zakupów?

System Kanban na bieżąco zbiera informacje o przepływie materiałów. Przy cyklicznej produkcji oznacza to zmniejszenie liczby analiz zapotrzebowania.

Znając zapotrzebowanie na cały asortyment można zmniejszyć liczbę zapytań ofertowych, zaplanować je na cały rok i wyeliminować zamówienia zakupowe. Jeżeli firmy współpracujące mają również wdrożony system Kanban, będzie on zawczasu przypominał o konieczności wyprodukowania zamówionych części. Jest to równoznaczne z wyeliminowaniem przypomnień.

Kompleksowe zamówienia składane np. na cały rok oznaczają możliwość współpracy z mniejszą liczbą dostawców. Dział zakupów nie będzie wówczas miał za zadanie realizowania zakupów interwencyjnych, ale działalność planową. To z kolei pozwoli na zwolnienie własnych zasobów z zarządzania zakupami materiałów klasy C. W systemie Kanban stosowany jest elektroniczny dokument transportowy. „Wędruje” on z materiałem począwszy od ładowania dostawy aż do zrealizowania zamówienia.