Nity z końcówkami konektorowymi

Nity zrywalne

Powrót

Nit zrywalny składa się z dwóch części: tulei i pręta. Pręt, który jest przetknięty przez grzybkowaty łebek, zakończony jest zgrubieniem o średnicy nieco większej niż wewnętrzna średnica tulei. Nitowanie polega na wyciąganiu pręta z dużą siłą. Zgrubienie nie przechodzi przez rurkę i następuje jej spęcznienie a następnie zerwanie pręta w miejscu przewężenia. Nit trzyma się w tulei z jednej strony łebkiem zaś z drugiej spęcznieniem. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość nitowania nawet przy jednostronnym dostępie.

Końcówka konektorowa znakomicie upraszcza technologię wykonania rozłącznego połączenia elektrycznego.

Zobacz także: