Zestawy do połączeń sprężanych HV

Zestawy do konstrukcji stalowych

Powrót
Zestawy do konstrukcji stalowych

Połączenia sprężane HV są stosowane do łączenia elementów konstrukcji stalowych tak, aby śruby poddawane były wyłącznie siłom rozciągającym. Wykonanie połączenia śrubowego wymaga trasowania i nawiercenia otworów a następnie umieszczenia w nich łączników. Łatwość operacji, niezależność jej od warunków atmosferycznych, możliwość przeprowadzenia w terenie powodują, że połączenia śrubowe są często stosowane podczas remontów i napraw konstrukcji.

Połączenia sprężane HV pozwalają łączyć materiały: nakładkowo, zakładkowo, doczołowo a także kotwowo. Znajdują one zastosowanie w: stykach pasów i środników w belkach oraz słupach, węzłach i stykach pasów kratownic, połączeniach elementów stężeń z blachami węzłowymi, stykach i węzłach ram pełnościennych, połączeniach przenoszących momenty zginające i rozciągające siły podłużne oraz poprzeczne, przegubowo połączonych prętach rozciąganych o dużej długości, węzłach ciężkich kratownic, stykach stężeń z elementami zasadniczej konstrukcji nośnej. W skład zestawu połączenia sprężanego HV wchodzą:

  • śruby do połączeń sprężanych HV, zgodne z normami DIN 6914, PN-EN 14399-4, ISO 7412, ISO 7999, EN 14399-4, wykonane w klasie twardości 10.9. Mają one powiększony łeb w porównaniu do zwykłej śruby o tym samym wymiarze. Śruby do połączeń sprężanych mają na łbie nabite znaki producenta, oraz numer partii. Wykonane są one ze stali a ich powierzchnia zabezpieczona jest przed korozją przez cynkowanie ogniowe. W rezultacie gwint śruby po ocynkowaniu jest nadwymiarowy.
  • Nakrętki do połączeń sprężanych HV spełniające normy: DIN 6915 , PN 82171 , ISO 14399 , ISO 7414 , EN 14399-4. Wykonane są w klasie twardości 10. Materiałem użytym do produkcji jest stal. Podobnie jak śruby są powiększone w stosunku do normalnych nakrętek o tym samym wymiarze. Powierzchnia nakrętki zabezpieczona jest ocynkiem ogniowym. Gwint jest nadwymiarowy i nieocynkowany.
  • Dwie podkładki do połączeń sprężanych HV, wyprodukowane zgodnie z normami: DIN 6916, PN 82039, ISO 14399, ISO 7416, EN 14399-6. Zostały one jednostronnie sfazowane po obwodzie wewnętrznym i zewnętrznym. Materiałem użytym do ich wyprodukowania jest stal, której powierzchnia została zabezpieczona ocynkiem ogniowym.

Powyższe elementy tworzą współpracujący zestaw. Aby uzyskać maksymalną niezawodność i wytrzymałość połączenia wszystkie elementy powinny być wykonane na podstawie tej samej normy a najlepiej u tego samego producenta. Przy doborze całego kompletu należy zwrócić uwagę na długość zaciskową łączonych elementów. W przypadku normy EN jest ona mierzona razem z podkładkami.

Podkładki, śruby i nakrętki standardowo produkowane są w rozmiarach zgodnych z normami, ale mogą być wykonane w dowolnym rozmiarze. Na życzenie odbiorcy wystawiane są atesty.

Szczegółową ofertę asortymentową i cenową przedstawi Państwu dział sprzedaży.

Śruby do połączeń sprężanych HV

Śruby do połączeń sprężanych HV nadają się do wykonywania sprężanych połączeń śrubowych w konstrukcjach stalowych i metalowych zgodnie z aktualnie obowiązującą normą DIN EN 14399-4.

Obecnie skrót HV oznacza systemy zestawów śrubowych HV w skład których wchodzą śruby z łbem sześciokątnym i nakrętki. Spotkać się można jeszcze ze starym oznaczeniem, w którym litera H wskazywała na wysoką wytrzymałość materiału, z którego wykonana była śruba, zaś V oznaczała połączenie sprężane, czyli stan w jakim znajduje się śruba.

Śruby do połączeń sprężanych HV – zakres normalizacji

Śruby do połączeń sprężanych HV są znormalizowane dla:

  • zakresów wymiarowych od M12 do M36 włącznie,
  • klas wytrzymałości 10.9/10.

Śruby do połączeń sprężanych HV wykonane zgodnie z normą DIN EN 14399-4 (starsza norma DIN 6914) używane są wraz z nakrętkami HV DIN EN 14399-4 (poprzednia norma DIN 6915) oraz podkładkami DIN EN 14399-6 (wcześniejsza norma DIN 6916), DIN 6917, DIN 6918.

Normy DIN EN 1090-2 (starsza norma DIN 18800-7) zawierają wytyczne do wykonywania lub montowania połączeń.

Śruby do połączeń sprężanych HV z powiększonym rozmiarem łba pod klucz

Śruby do połączeń sprężanych HV z powiększonym rozmiarem łba pod klucz mają większą powierzchnię spodnią łba. Siły rozkładają się na większym obszarze a tym samym powodują mniejszy nacisk jednostkowy oraz mniejsze osiadanie.

Śruby te mają również większy promień spodniej strony łba. Oznacza to mniejsze działanie karbu oraz lepszą wytrzymałość zmęczeniową.

Dokładnie określone parametry tarcia dają kontrolę nad sprężaniem.

Wybite na łbie śruby oznaczenie CE informuje, że jest to produkt budowlany podlegający regulacjom i spełniający określone wymagania.

Śruby do połączeń sprężanych HV z powiększonym rozmiarem łba pod klucz klasy 10.9 pozwalają, w porównaniu z śrubami zwykłymi, na lepsze wykorzystanie wytrzymałości śruby a w konsekwencji użycie mniejszej ich liczby lub zastosowanie śrub o mniejszych wymiarach.

Jakie zabezpieczenia antykorozyjne mają śruby do połączeń sprężanych HV?

Nakrętki są cynkowane ogniowo (zgodnie z normą DIN EN ISO  10684) i pokryte są warstwą MoS2. Grubość warstwy cynku wynosi 40 µm. Aby gwint śruby mógł zostać pokryty warstwą cynku, gwinty przed cynkowaniem muszą zostać wykonane z zachowaniem wymiarów granicznych.

Nakrętki HV mają gwint nadmiarowy w klasie tolerancji 6AZ.

Nieocynkowany gwint w nakrętce jest po wykonaniu połączenia również chroniony przed korozją. Jest to możliwe dzięki powłoce gwintu trzpienia śruby. Ponieważ dla poprawnego działania sprężanych połączeń śrubowych istotne są zmiany warunków podczas produkcji, ochrony antykorozyjnej czy smarowania to bardzo ważne jest, aby zestaw śrubowy pochodził od jednego producenta, który będzie gwarantował działanie całego połączenia, a nie elementów składowych z osobna.

Śruby do połączeń sprężanych HV – jak się z nimi obchodzić w transporcie?

Podstawowym wymaganiem jest stosowanie zestawów HV pochodzących od tego samego producenta i kupowanych jako zestawy a nie pojedyncze części.

Wszystkie elementy zestawu HV należy chronić przed korozją i zabrudzeniem.

Podczas transportu należy szczególną uwagę zwracać na to, aby gwinty nie zostały uszkodzone.

Zasady montażu śrub do połączeń sprężanych HV

Aby wyrównać długość części ściskanej, po stronie zestawu, która nie jest obracana, dozwolone jest założenie do trzech podkładek. Ich sumaryczna grubość nie może być większa niż 12 mm.

Podkładkę należy zamontować tak, aby krawędź z fazą była skierowana na zewnątrz. Jest to spowodowane tym, że krawędź fazowana lepiej dopasowuje się do promienia spodniej strony łba.

Połączeń sprężanych nie wolno rozkręcać. Rozkręcony zestaw trzeba wymienić na nowy. Dlatego śruby do połączeń sprężanych HV powinny być po zamontowaniu ustawione tak, aby oznaczenia widoczne na łbie śruby i nakrętce były widoczne.

Połączenia sprężane wykonuje się przez dokręcania nakrętki. Jeżeli zachodzi potrzeba dokręcania łba śruby do połączeń sprężanych HV, śrubę należy nasmarować po stronie łba. W prawidłowo wykonanym połączeniu gwint śruby do połączeń sprężanych HV musi wystawać minimum o jeden zwój ponad nakrętkę.

Zobacz także: