Zestawy do konstrukcji stalowych

Produkty

Powrót

W przypadku konstrukcji stalowych konieczne jest zapewnienie właściwych połączeń elementów konstrukcyjnych. Jednym z możliwych sposobów połączenia konstrukcji jest użycie połączeń śrubowych, które powszechnie zastępują połączenia spawane i nitowane. Montaż konstrukcji stalowych, w których zaprojektowano styki śrubowe jest stosunkowo prosty, nie wymaga użycia specjalistycznych sprzętów i może być realizowany przez pracowników o stosunkowo niewysokich kwalifikacjach.

Zestawy HV oraz SB spełniają specjalne wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych do konstrukcji stalowych.

Dysponujemy pełnym asortymentem zestawów do konstrukcji stalowych. Szczegółową ofertę cenową przedstawi dział sprzedaży. Zapraszamy do współpracy.

Konstrukcje stalowe – zestawy

Przygotowując zestawy do konstrukcji stalowych trzeba brać pod uwagę trzy terminy: HV, SB oraz DIN 7990. Co on w praktyce oznaczają?

Systemowe zestawy śrubowe HV

Symbol HV oznaczał połączenie śrubowe wysokiej wytrzymałości (od H – materiał wysokiej wytrzymałości użyty do wykonania śruby i V – połączenie sprężane, czyli stan śruby). Obecnie skrót HV jest używany do określania systemowych zestawów śrubowych HV składających się ze śruby z łbem sześciokątnym i nakrętek. Aby wykorzystać możliwości oferowane przez zestawy i jednocześnie być w zgodzie z wymaganiami stawianymi przez normy należy:

 • do połączeń HV używać tylko zestawów, których wszystkie części składowe (tj. śruba, nakrętka, podkładka pod łbem śruby, podkładka pod nakrętką) pochodzą od jednego producenta,
 • podczas składowania, śruby, nakrętki i podkładki HV zabezpieczyć przed korozją i zabrudzeniem,
 • chronić elementy zestawu (a szczególnie gwinty) przed uszkodzeniami podczas transportu,
 • aby wyrównać długość ściskaną po tej stronie zestawu, która nie jest obracana, dopuszczalne jest założenie do trzech podkładek, których grubość całkowita nie powinna przekraczać 12 mm,
 • montaż musi zostać wykonany tak, aby krawędź z fazą była skierowana na zewnątrz, gdyż fazowana krawędź dopasowuje się lepiej do promienia spodniej strony łba,
 • po zakończeniu montażu oznaczenia umieszczone na nakrętce powinny być widoczne bez konieczności demontażu połączenia,
 • w zestawach sprężanych przez dokręcanie, dokręcana powinna być nakrętka. Jeżeli zachodzi konieczność sprężania zestawu przez dokręcanie łba śruby, powinna ona zostać nasmarowana od strony łba a po zakończeniu montażu poddana kontroli technologicznej),
 • po zakończeniu montażu gwint śruby musi wystawać ponad nakrętkę nie mniej niż o jeden pełny zwój gwintu,
 • odpowiednie smarowanie nakrętki sprężanych zestawów śrubowych pozwala na uzyskanie właściwej charakterystyki tarcia i montażu. Uzupełnianie smaru nie jest dopuszczalne,
 • w przypadku kilku śrub najpierw należy dokręcić te, które są założone na obszarze o największej sztywności a potem na obszarach o sztywności mniejszej. Precyzuje to norma EN 1090-2,
 • pierwsze wstępne dokręcenie musi spowodować zamknięcie wszystkich szczelin,
 • niedopuszczalne jest przeciążanie zestawów śrubowych,
 • rozkręcony zestaw sprężony należy wymienić na nowy.

Zestawy śrubowe HV produkowane według normy DIN EN 14399-4 oraz podkładki HV wytwarzane według normy DIN EN  14399-6 mają średnice gwintu: M12, M16, M20, M22, M24, M27, M30 oraz M36.

Zestawy śrubowe SB

Wymagania na zestawy śrubowe SB (ang. Structulal Bolting), które są normowanym wyrobem budowlanym określa norma DIN EN 15048-1 (zestawy śrubowe niesprężane, do wykonywania połączeń śrubowych w konstrukcjach metalowych). Elementy spełniające wymagania muszą być oznaczone literami SB. Dzięki ocynkowaniu ogniowemu mają one podwyższoną odporność na korozję. Nadają się więc szczególni do zastosowań zewnętrznych. Wytwarzane są w klasie wytrzymałości 8.8U. Do kategorii SB należą:

 • zestawy śrubowe ze śrubami z gwintem do samego łba (gwint pełny) składające się z śruby z łbem sześciokątnym DIN EN ISO 4017 i nakrętki sześciokątnej DIN EN ISO 4032,
 • zestawy śrubowe z trzpieniem (z niepełnym gwintem) składające się z śruby z łbem sześciokątnym DIN EN ISO 4014 i nakrętki sześciokątnej DIN EN ISO 4032.

Mają one średnice gwintu od M8 przez M10, M12, M16, M20, M22, M24, M27, M30 aż do M36 włącznie. W zestawach do konstrukcji stalowych należy stosować podkładki cynkowane ogniowo spełniające normę DIN EN ISO 7089 (wcześniej DIN 125) lub płaskie podkładki fazowane zgodne z normą DIN EN ISO 7090. Oba rodzaje podkładek są wytwarzane ze stali cynkowanej ogniowo. Mają one klasę twardości 200 HV. Takie podkładki można stosować wraz ze śrubami o klasie wytrzymałości ≤ 8.8 oraz nakrętkami o klasie wytrzymałości ≤ 8.8.

Produkty zgodne z DIN 7990 w ofercie firmy Elgo

W konstrukcjach stalowych stosowane są również śruby z łbem sześciokątnym produkowane według normy DIN 7990 z nakrętkami sześciokątnymi DIN EN ISO 4032 lub DIN EN ISO 4034 ocynkowane ogniowo w klasie wytrzymałości 4.6 lub 5.6. Zestaw uzupełniają podkładki ocynkowane ogniowo do konstrukcji stalowych i metalowych DIN 7889-1. Śruby te mają średnice gwintu: M12, M16, M20, M24 i M27.

Zobacz także: