Nity jednostronne z rdzeniem (zrywalne) rozprężne (bananowe)

Rozprężne (bananowe)

Nity zrywalne