Własności mechaniczne i fizyczne śrub

Informator techniczny

Własności mechaniczne i fizyczne śrub

Własności mechaniczne i fizyczne Klasy własności
3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 10.9 12.9
d ≤ 16 mm d > 16 mm
Nominalna wytrzymałość na rozciąganie, R m, min N/mm2 300 400 500 600 800 900 1000 1200
Minimalna wytrzymałość na rozciąganie, R m, min 330 400 420 500 520 600 1040 1220
Twardość wg Vickersa F ≥ 98 N min 95 120 130 155 160 190 250 255 290 320 385
max 200 250 320 335 360 380 435
Twardość wg Brinella, HB F = 30 D2 min 90 114 124 147 152 181 238 242 276 304 366
max 209 238 242 276 342 361 414
Twardość wg Rockwella, HR min HRB 52 67 71 79 82 89
HRC 22 23 28 32 39
max HRB 95,0 95,5
HRC 32 34 37 39 44
Twardość powierzchni, HV 0,3 max
Dolna granica plastyczności, R eL, N/mm2 nom 180 240 320 300 400 480
min 190 340 420
Umowna granica plastyczności, R p 0,2, N/mm2 nom 640 720 900 1080
min 940 1100