Różnice pomiędzy DIN 975 vs. DIN 976

Pręty gwintowane

Powrót

Różnice pomiędzy DIN 975 vs. DIN 976

Norma DIN 975 opisuje sposób wykonania pręta gwintowanego. Od pewnego czasu elementy produkowane według normy DIN 975 opisywane są jako zgodne z normą DIN 976. Co to oznacza w praktyce?

Różnice pomiędzy DIN 975 i DIN 976 polegają na oznaczaniu gwintowanego pręta w standardzie metrycznym.

Norma DIN 975 przestaje obowiązywać a tę samą rolę pełni norma DIN 976. Zmiana oznaczeń nie ma wpływu na właściwości pręta. Przez pewien czas oba oznaczenia będą spotykane. W starszych specyfikacjach, rysunkach, zamówieniach może występować odniesienie do normy DIN 975. Bez żadnych ograniczeń można takowe elementy zastępować produkowanymi według normy DIN 976 i sukcesywnie dokonywać aktualizacji dokumentacji.

Niektórzy producenci stosują oznaczenie elementów zawierające obie nazwy norm np. „Pręty gwintowane DIN 975 / DIN 976”, „Pręty gwintowane wg DIN 976 (poprzednio DIN 975)” lub używają zapisu „DIN 976 norma porównywalna DIN 975”.

Żadna z norm DIN 975 oraz DIN 976 nie ma odpowiednika z normach ISO oraz PN.