Norma DIN 444

Informator techniczny

Powrót

Norma DIN 444

Śruba jest elementem połączenia śrubowego. Mnogość kształtów łba, trzpienia lub zakończenia decydują o ich klasyfikacji. W tym tekście przybliżymy nieco śrubę z łbem oczkowym.

Wyróżniamy:

  • śrubę oczkową z niepełnym gwintem DIN 444A – PN 82425;
  • śrubę oczkową z pełnym gwintem DIN 444B – PN 82426.

Zastosowanie śruby oczkowej znajdziemy wszędzie tam gdzie potrzebne jest niestandardowe połączenie przegubowe. Z racji wysokiej odporności na korozje śruby oczkowe znajdują zastosowanie w narzędziach wykorzystywanych w przetwórstwie spożywczym, farmaceutycznym a także chemicznym.

Norma DIN 444A (Pn 82425) definiuje także klasę własności mechanicznych śruby oczkowej. Wynosi ona odpowiednio 4.8 oraz 5.8. Pierwsza cyfra oznacza wartość minimalnej wytrzymałości na rozciąganie w N/mm². By ją otrzymać musimy pomnożyć ją przez 100 N/mm², zatem wartość ta wynosi odpowiednio 400 N/mm² oraz 500 N/mm². Cyfra druga określa współczynnik granicy plastyczności. By ją obliczyć należy wcześniej wyliczoną wytrzymałość na rozciąganie pomnożyć przez drugą liczbę, w tym przypadku 0,8 (zatem otrzymamy odpowiednio 320 N/mm² oraz 400 N/mm²).