Norma DIN 2510

Informator techniczny

Powrót

Norma DIN 2510

Śruby do połączeń kołnierzowych mogą być klasyfikowane normami DIN oraz PN.

Norma DIN jest normą niemiecką określającą kształty śrub i nakrętek. Norma PN jest normą polską. W niemieckiej nomenklaturze śruby do połączeń kołnierzowych określane są według norm DIN 2509 oraz 2510. Normy te nie rozstrzygają kwestii materiału z którego śruby są wykonane, zatem występuje tu pewna dowolność. Zatem przede wszystkim istotne jest przeznaczenie śrub oraz warunki fizyczne i chemiczne w których śruby znajdą zastosowanie.

Polskie normy określają z kolei:

  • kształt śrub – PN/H-74301;
  • materiał z którego są wykonane śruby PN/H-74302;
  • właściwości śrub – PN/H-74303.

Kluczową kwestią w trakcie zamawiania śrub do połączeń kołnierzowych jest pilnowanie zgodności norm. Dla przykładu możemy podać normę PN/H-74301 jako określającą kształt oraz np. amerykańską normę ASTM wg której precyzowane są wymagania dla materiału. W sytuacji zaistnienia takiego przypadku konieczna jest stosowna konwersja norm. Taka konwersja niewątpliwie wpływa na czas realizacji zlecenia oraz podnosi jego koszt a częstokroć wręcz uniemożliwia jego realizację.