Gwinty calowe

Informator techniczny

Gwinty calowe

Gwinty calowe

Gwinty calowe są najczęściej stosowane w produktach przeznaczonych na rynek amerykański lub brytyjski, gdzie system miar wyrażony jest w jednostkach imperialnych, w odróżnieniu od stosowanego w Europie systemu milimetrowego. Podstawową różnicą jest to, że gwinty calowe mają wyrażony skok gwintu w calach zamiast w milimetrach. Jako, że cal jest jednostką znacznie większą niż milimetr, czasem skok śruby z gwintem calowym wyraża się także jako liczbę zwojów na 1 cal. Gwinty calowe dzielą się na nieco inne podgrupy niż milimetrowe, choć są pewne podobieństwa. Mamy na przykład gwinty calowe amerykańskie, zwane także zunifikowanymi (UNC), calowe drobnozwojowe (UNF) oraz ich brytyjskie odpowiedniki (BSW – gwint calowy angielski oraz BSF – drobnozwojowy brytyjski). Główna różnica polega na innym kącie zarysu tych typów gwintów – amerykański ma 60 stopni, brytyjski 55. Ponadto mamy gwinty o skoku wyrażonym w calach typu rurowego walcowego (G) czy gwint calowy stożkowy (R).

Gwinty calowe posiadają oznaczenia informujące szczegółowo o skoku, liczbie zwoi na cal oraz typie. Przykładowo zunifikowany gwint calowy 1/8”-40 UNC oznacza, że ma on 1/8 cala średnicy, 40 zwojów na cal. Do mierzenia gwintów calowych używamy suwmiarki oraz grzebienia do gwintów, a wymiar w milimetrach możemy odczytać z tabeli doboru przeliczającej gwinty calowe na milimetrowe.