Rynek elementów złącznych ze stali.

12.12.2019

Powrót

Rynek elementów złącznych ze stali.

Śruby, podkładki, nakrętki w budżecie inwestycji nie zajmują zwykle czołowych miejsc. Są z tego powodu często bagatelizowane. Rynek elementów złącznych ze stali jest przez to niedoceniany. Wybranie odpowiedniego elementu może zaowocować wyższą trwałością konstrukcji, niższymi kosztami remontów. Godne uwagi są dwie stale: kwasoodporna i nierdzewna.

Stal kwasoodporna

Zastosowanie elementów złącznych ze stali kwasoodpornej jest zalecane w miejscach, w których występują kwasy o agresywności niższej niż kwas siarkowy. Rynek elementów złącznych ze stali kwasoodpornej jest więc obiektem zainteresowania konstruktorów instalacji do produkcji i dystrybucji artykułów w przemysłach: farbiarskim, nawozów sztucznych, chemicznym, farmaceutycznym, tekstylnym, spożywczym, papierniczym.

Stal kwasoodporna według najpopularniejszego systemu oznaczania AISI (ang. American Iron and Steel Institute – Amerykański Instytut Żelaza i Stali) nosi symbole AISI 316, 316L, 316 Ti.

Stal nierdzewna

Oznaczona jest ona symbolem AISI 304, ale częściej używaną nazwą jest nierdzewka, INOX (fr. inoxydable – nieutleniający się.). Stosowana jest tam gdzie nie ma dużego zagrożenia ze strony działania kwasów. Rynek elementów złącznych ze stali nierdzewnej interesuje konstruktorów elementów narażonych na korozję ze strony np.: czynników atmosferycznych (korozja gazowa), rozcieńczonych kwasów, roztworów alkalicznych (korozja w cieczach).

Nierdzewne elementy łączne można więc spotkać w przemyśle spożywczym, chemicznym oraz tych miejscach gdzie występuje oddziaływanie: środowiska atmosferycznego, wody naturalnej, roztworów alkalicznych, niektórych rozcieńczonych kwasów organicznych i nieorganicznych.

Zapraszamy do współpracy