Pozyskaliśmy dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

14.03.2023

Powrót

Pozyskaliśmy dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dążąc do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy naszych pracowników pozyskaliśmy dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na modernizację oświetlenia pomieszczeń biurowych, magazynowo – produkcyjnych oraz zakup wózka widłowego podnośnikowego który usprawni pracę na dziale produkcyjnym poprzez odciążenie układu mięśniowo-kostnego.

Projekt dotyczy utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Wysokość dofinansowania 71 227,20 zł, całkowita wartość przedsięwzięcia 113 032,77 zł.

Zapraszamy do współpracy