Najczęściej stosowane śruby

17.12.2019

Powrót

Najczęściej stosowane śruby

Wybór śruby to nie tylko dopasowanie elementu o odpowiedniej średnicy i długości. Śruby różnią się również takimi parametrami jak: rodzaj gwintu, klasa wytrzymałości, pokrycie powierzchni, spełniane normy. Najmniej problemu z zamówieniem elementów będzie wówczas, gdy w projekcie zostaną użyte najczęściej stosowane śruby.

Śruby z łbem sześciokątnym

Śruby z łbem sześciokątnym należą do najczęściej stosowanych śrub w przemyśle. Biorąc pod uwagę długość gwintu można podzielić je na:

  • z gwintem na części długości trzpienia wg DIN 931 (ISO 4014/PN 82101) są to tzw. śruby maszynowe,
  • z gwintem na całej długości trzpienia wg DIN 933 (ISO 4017/ PN 82105).

Śruby imbusowe

Wymagania jakie muszą spełniać śruby imbusowe zawarte są w normie DIN 912. Mogą mieć one gwint na części lub całej długości trzpienia. Najczęściej stosowane śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym są wykonywane w wariancie z gwintem zwykłym (wg ISO 4762) oraz z gwintem drobnozwojnym (wg ISO 21269).

Często spotykane są również śruby z łbem obniżonym (wg DIN 7984 oraz DIN 6912).

Śruby z łbem grzybkowym

Łby w kształcie grzybka pełnią rolę ozdobną a jednocześnie utrudniają rozkręcenie połączenia. Takie śruby spotykane są w wersji z gwintem na części jak i całej długości trzpienia. Sposób wykonania śruby z małym łbem i niskim podsadzeniem określa norma ISO 8678.

Pokrycie

Najczęściej stosowane śruby pokryte są powłoką ocynku: galwanicznego, ogniowego i płatkowego. Spotykane są również śruby mające powłokę oksydowaną (czernioną) jak i nie pokryte żadną powłoką.

Zapraszamy do współpracy