Kanban – usługa z wykorzystaniem technologii RFID

13.04.2021

Powrót

Kanban – usługa z wykorzystaniem technologii RFID

Elgo-sruby.pl stawia sobie za cel maksymalną satysfakcję klienta. Jest to możliwe przy stałym dążeniu do poprawy jakości wyrobów i organizacji firmy. Jednym z elementów jest system Kanban (jap. 看板). Nazwa jego pochodzi on od japońskich słów kanban, które można przetłumaczyć jako widocznykartka papieru.

Elgo a usługa Kanban

Dla firmy Elgo-sruby.pl naturalnym było dążenie do niezawodnego monitorowania zapasów, procesu produkcji i dystrybucji. Pozwala to na:

  • zmniejszenie niezbędnej przestrzeni produkcyjnej,
  • redukcję liczby operatorów oraz pracowników pionu administracyjno-technicznego,
  • zwiększenie produkcji,
  • obniżenie zapasów.

Satysfakcja nasza jest tym większa, że do optymalizacji działania firmy doszliśmy samodzielnie patrząc krytycznie na każde ogniwo procesu produkcyjnego i usprawniając je.

kanban-2

Jakie korzyści dla klienta daje Kanban?

Z punktu widzenia klienta wdrożenie systemu Kanban zaowocowało:

  • wyeliminowaniem braków,
  • redukcją kosztów,
  • lepszym wykorzystaniem mocy produkcyjnych.

Kanban w XXI wieku

W pierwszych wdrożeniach systemu, tablica kanbanowa służąca do integrowania informacji miała postać papierowych fiszek. Zauważono, że najbardziej zawodnym elementem procesu produkcyjnego jest człowiek: męczy się, myli, ma lepsze i gorsze dni, choruje, chodzi na urlopy. Nasze dążenie do poprawy systemu Kanban spowodowało, że został on przeniesiony do systemu informatycznego.

RFID dla maksymalizacji korzyści z systemu Kanban

Obecnie system Kanban realizowany jest przy wykorzystaniu tablic wirtualnych. Tworzone są one w systemach komputerowych. Aby model komputerowy działał poprawnie powinien mieć jak najbardziej niezawodny system wprowadzania informacji o przepływie materiałów. Niezawodny, a więc z maksymalnym pominięciem czynnika ludzkiego. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologii RFID (ang. Radio-frequency identification – systemy identyfikacji radiowej). Jest to technologia znana i stosowana np. do zabezpieczania towarów w sklepach samoobsługowych. Towar ma naniesioną etykietkę – miniaturowy układ elektroniczny. Jeżeli zawarta w nim informacja nie zostanie odczytana w kasie, przy zbliżeniu się do bramki umieszczonej na wyjściu sklepu inicjowany jest alarm.

W podobny sposób oznakowane są pojemniki służące do transportu elementów złącznych dostarczanych na produkcję do naszych odbiorców. Oznaczenie alfanumeryczne przeznaczone jest dla człowieka a etykieta RFID dla czytnika podłączonego do systemu Kanban.

kanban-3

Odczyt automatyczny

To co jest maksymalnie proste, jest również niezawodne. Wprowadzenie informacji do systemu Kanban wymaga umieszczenia pojemnika z częściami na stoliku z polem odczytowym. Zapalenie lampki sygnalizacyjnej informuje, że dane zostały prawidłowo wprowadzone.

Pełnię korzyści można odnieść wówczas, gdy wszyscy kooperanci stosują system Kanban z technologią RFID.

Kanban to wybór

Wdrożenie w jednej z firm współpracujących systemu Kanban nie oznacza konieczności stosowania go w innych przedsiębiorstwach. Możliwa jest nadal realizacja dostaw w postaci palet lub paczek. System Kanban z technologią RFID usprawnia przepływ informacji w Elgo, skraca czas przyjęcia i wydania towaru.

Wady Kanban

System Kanban sprawia, że dostawy elementów niezbędnych do produkcji są realizowane na czas i w takiej liczbie, jaka jest niezbędna do ciągłości produkcji. Producent nie musi mieć dużej przestrzeni magazynowej, ale wymusza to konieczność realizowania większej liczby mniejszych dostaw. W przypadku przerwy w dostawach np. z powodu intensywnych opadów śniegu może dojść do przerw w produkcji. Konieczne jest więc indywidualne oszacowanie ryzyka takich zdarzeń i dopracowanie rozwiązań logistycznych.

Jak działa Kanban z technologią RFID w firmie Elgo?

Wdrażany przez firmę Elgo system sterowania dostawami Kanban zintegrowany z technologią radiową RFID, na podstawie zebranych informacji o przepływie towarów umożliwia:

  • realizowanie dostaw na podstawie monitorowania bieżącego zapotrzebowania (zamawiający nie musi pamiętać o odnowieniu zapasu),
  • ustalenie harmonogramu dostaw (zamówienia mogą być realizowane w kilku transzach częściowych, określonych podczas składania zamówienia),
  • w przypadku stałych klientów złożenie zamówienia ramowego, które będzie realizowane „na wywołanie” z zachowaniem najbardziej dogodnych, elastycznych terminów dostosowanych np. do sezonowości popytu. Taka forma współpracy pozwala na umówienie na bieżąco dokładnego czasu dostawy.

 

 

 

 

Zapraszamy do współpracy