ELGO członek Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych

21.03.2021

Powrót

ELGO członek Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych

Miło nam poinformować, że od dnia 4 stycznia 2021 roku firma ELGO została członkiem Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych – organizacji samorządu gospodarczego. Figuruje ona w rejestrze pod numerem „378”.

PIKS powołana została do życia na Walnym Zgromadzeniu Założycielskim w dniu 17 czerwca 1996 r. Celem Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych jest rozwój branży konstrukcji stalowych i aluminiowych.

Polska Izba Konstrukcji Stalowych weryfikuje swoich członków i dlatego klient Elgo może mieć pewność, że firma prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji, usług, handlu i budownictwa w branży konstrukcji stalowych.

Elgo, tak jak każdy członek PIKS ma dostęp do najaktualniejszych branżowych źródeł informacji. Jako zweryfikowany członek PIKS ma także ułatwiony kontakt z innymi firmami należącymi do Izby w celu nawiązywania współpracy. W rezultacie Klient może być pewny, że współpracując z Elgo będzie nabywał artykuły wykonane zgodnie z aktualnymi normami i z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki.

certyfikat piks elgo

Do Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych może zostać przyjęty:

  • podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji, usług, handlu i budownictwa w branży konstrukcji stalowych,
  • podmioty gospodarcze współpracujące z tą branżą i działające na jej rzecz, za wyłączeniem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe.

Partnerami Izby są także jednostki badawcze, projektowe i specjalistyczne, działające dla branży konstrukcji stalowych.

PIKS skupia podmioty działające w takich obszarach produkcji i usług jak: maszyny i urządzenia, antykorozja i farby ochronne, dostawcy stali, elementy złączne (tutaj figuruje Elgo sp. z o.o. sp. K.), wytwórnie konstrukcji stalowych, produkcja i sprzedaż oprogramowania, projektowanie oraz doradztwo, placówki badawcze i naukowe, spawalnictwo oraz inne.

Więcej informacji o PIKS można znaleźć na stronie www.piks.com.pl

 

 

 

 

Zapraszamy do współpracy